Editor Choice

Xem lại: Tập 3 - Phép thuật

Xem lại: Tập 3 - Phép thuật

Xem lại, Tập 3: Ngày 15 tháng 10 năm 2007, Phép thuật

Mục đích của việc thành lập Cộng hòa Weimar là gì?

Mục đích của việc thành lập Cộng hòa Weimar là gì?

Tôi đã nghe một podcast gần đây có tên là Dictators của Parcast Network. Trong một tập cụ thể về Hitler, diễn giả cho biết Cộng hòa Weimar được tạo ra để có thể nhận lỗi của Germa…

Sau Nội chiến Hoa Kỳ, những bang nào gặp khó khăn nhất trong việc tái gia nhập Liên minh?

Sau Nội chiến Hoa Kỳ, những bang nào gặp khó khăn nhất trong việc tái gia nhập Liên minh?

Một khi Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc, một số bang có gặp khó khăn hơn những bang khác khi tái gia nhập Liên minh không? Những trường hợp hoặc điều kiện nào có thể đã góp phần vào các vấn đề của họ?

Tượng của Maatkare Hatshepsut

Tượng của Maatkare Hatshepsut

Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất trong triều đại của nữ pharaoh Maatkare Hatshepsut (1479 - 1458 TCN) là tác phẩm nghệ thuật mà bà để lại. Nghệ thuật phục vụ một mục đích quan trọng trong xã hội Ai Cập; mỗi bức tượng ...

Ngày 31 tháng 10 năm 1941 U-Boat đánh chìm USS Reuben James - Lịch sử

Ngày 31 tháng 10 năm 1941 U-Boat đánh chìm USS Reuben James - Lịch sử

In March of 1941, the United States began assisting Great Britain by providing escorts to convoys traveling from the US to Great Britain. The escorts would cover the ships as far as Iceland and from there it would become the responsibility of the British Navy to escort the ships.On October 23 the Reuben James and four other destroyers sailed from Naval Station Argentia in New Foundland escorting Convoy HV 156.

Jack Hurst

Jack Hurst

Tiểu sử của cầu thủ bóng đá Jack Hurst