USS Maddox (DD-622) nhìn từ phía trước, 1942

USS Maddox (DD-622) nhìn từ phía trước, 1942

USS Maddox (DD-622) nhìn từ phía trước, 1942

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp Gleaves USS Gleaves (DD-622) từ trên cao và mặt trận tại New York vào ngày 17 tháng 11 năm 1942, một tháng sau khi nó được đưa vào hoạt động. Lưu ý ăng-ten ra-đa trên đầu của công cụ tìm phạm vi trên đỉnh của cấu trúc cầu.