Đại học bang Texas

Đại học bang Texas

Đại học Bang Texas là trường đại học công lập, lấy sinh viên làm trung tâm, cấp bằng tiến sĩ nằm ở San Marcos, Texas. Trường nằm trên bờ sông San Marcos, giữa Austin và San Antonio, ngay gần I-35. cộng đồng, vào năm 1903. Năm 1918, trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Tiểu bang Tây Nam Texas và bắt đầu cấp bằng cử nhân. Trường trở thành Cao đẳng Sư phạm Tiểu bang Tây Nam Texas vào năm 1923, và một lần nữa đổi tên thành Trường Cao đẳng Tiểu bang Tây Nam Texas, vào năm 1959. Cuối cùng vào năm 1969, nó được cấp trạng thái đại học và được đổi tên thành Đại học Bang Tây Nam Texas. Vào năm 2003, trường đại học này được đổi tên thành Đại học Bang Texas, điểm mốc chính trong khuôn viên trường là Old Main, một tòa nhà cổ điển thời Victoria, có mái ngói đỏ đã được khôi phục lại. Khuôn viên trường, ngoài 4.200 mẫu Anh được sử dụng cho các nghiên cứu về chăn nuôi và trồng trọt, và bao gồm một trại giải trí. Các chương trình khác nhau được cung cấp trong bảy trường cao đẳng - Nghệ thuật Ứng dụng, Quản trị Kinh doanh, Giáo dục, Mỹ thuật và Truyền thông, Chuyên môn Y tế, Nghệ thuật Tự do và Khoa học - cùng với trường cao đẳng đại học và cao đẳng sau đại học. ở Mỹ. Trường Âm nhạc cũng cung cấp một trong những chương trình giáo dục âm nhạc hàng đầu trên toàn quốc. Một số cơ sở khác bao gồm Thư viện Albert B. Alkek, Trung tâm Sinh viên LBJ và Hội trường Centennial. và Trung tâm An toàn Trường học Texas.


Xem video: VÌ SAO TONY LE HOUSTON Đ,ẬP TAN NÁT TIỆM NAILS..