HMS Cút từ bên trái

HMS Cút từ bên trái

HMS Cút từ bên trái

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp B HMS chim cun cút từ bên trái, với một cái nhìn rõ ràng về cây cầu của cô ấy và bệ súng phía trước. Lưu ý vị trí awkard của bảng bản đồ, phía trước khẩu súng.

© IWM Q 74996