Sổ nhật ký cho E Griffin - tháng 10 năm 1942

Sổ nhật ký cho E Griffin - tháng 10 năm 1942

Sổ nhật ký cho E Griffin - tháng 10 năm 1942

Ở đây, chúng ta thấy bản ghi về các chuyến bay huấn luyện của E. Griffin tại Trường RDF số 3 tuyệt mật ở Prestwick vào tháng 10 năm 1942. Thông tin chi tiết về những ngôi trường này vẫn còn bí mật trong nhiều năm sau chiến tranh, và tôi vẫn không thể tìm ra lời giải thích về ' SI EX DCO ', mặc dù phần đầu tiên có thể là tiếng Latinh nghĩa là' họ đến từ đâu ', vì vậy' SI EX 'nó có thể là một mô tả bán mã hóa về huấn luyện radar. DCO thường là viết tắt của Duty Carried Out.

Rất cám ơn Ken Brewer đã gửi nhật ký này cho chúng tôi.


Xem video: Những ý tưởng sáng tạo để viết Và điền vào một cuốn nhật ký cho người mới bắt đầu! Khuôn khổ cho Chữ